Om

Business Foundation for Education (BFE) er en bulgarsk ideell organisasjon. Organisasjonens oppgave er å legge til rette for utvikling av sivilsamfunnet gjennom initiativer som forbedrer menneskelige ressursers konkurranseevne og bidrar til økonomisk utvikling og velstand. For å nå målene implementerer stiftelsen en rekke prosjekter med fokus på livslang læring, veiledningsrådgivning, sysselsettings- og sosialpolitikk, yrkesfaglig utdanning og ungdomsarbeid.

Organisasjonen er en anerkjent aktør innen karriereveiledning i Bulgaria og er en ivrig promotør for veiledningsfaget. Organisasjonens initiativ bidrar til å bevisstgjøre beslutningstakere, utdanningseksperter, arbeidsgivere, rektorer og allmennheten om fordelene ved livslang veiledning for alle generasjoner. BFE kapitaliserer på arbeidskapasiteten og fortsetter innsatsen til det vellykkede arbeidsmarkedsprosjektet USAID, rettet mot å styrke utviklingen av konkurranseevnen i arbeidsstyrken i Bulgaria og i utlandet.

Kontakt

Business Foundation for Education
GerganaAndreeva
grakovska@fbo.bg
+359878577548
www.fbo.bg