Om

Computer Technology Institute and Press “Diophantus” er en forsknings- og teknologiorganisasjon som fokuserer på forskning og utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
Det legges spesiell vekt på utdanning ved å utvikle og distribuere konvensjonelle og digitale medier innen utdanning og livslang læring; publisering av trykt og elektronisk læremateriell; administrere og administrere det greske skolens nettverk; samt å støtte organiseringen og driften av den elektroniske infrastrukturen til det greske departementet for utdanning og religioner i tillegg til alle utdanningsenheter.
Siden etableringen i 1985 og gjennom de siste tiårene med rask teknologisk utvikling, har CTI aktivt bidratt til mange av de fremskritt som i dag er tatt for gitt.

Alle organisasjonens aktiviteter utføres gjennom enheten Operative Production Units (Research Units and Directories Directorates) og støttes av tjenestene til Operational Support Units.
I ISSA-prosjektet deltar CTI gjennom Directorate of Telematics and Applications for Regional Development.
Directorate of Telematics and Applications for Regional Development (forkortet “Telematics Center”) hos CTI “DIOPHANTUS” COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS, ble opprettet med et mål om å styrke regional utvikling gjennom effektiv bruk av ny informasjonsteknologi for regionene underlagt instituttet.

Kontakt

CTI Diophantus
Professor Michalis Xenos
xenos@ceid.upatras.gr
+30 2610 996944