Om

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

NTNU har åtte fakultet, vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek, 42 000 studenter og 7600 årsverk (ansatte).

NTNU satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. Universitetet er i tillegg vertskap eller partner for 35 større forskningssentra.

NTNU har om lag 9 prosent utenlandske studenter og et bredt internasjonalt nettverk. Det finnes eget NTNU-kontor i Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Kontakt

NTNU – Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet
Adresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim, Norway
Nettside: www.ntnu.edu
Kontaktperson: Torgeir Aadland
Epost: torgeir.aadland@ntnu.no