Om

Universitetet på Kypros deltar i ISSA-prosjektet gjennom Software Engineering and Internet Technologies (SEIT) Laboratory, en enhet av Institutt for informatikk. SEIT fokuserer sin forskningsaktivitet på to viktige områder innen informasjonsteknologi: programvareteknikk og Internett-teknologier. I sistnevnte konsentrerer laboratoriet seg om utvikling av IKT-aktivert kreativitet og forbedrede læringsmiljøer, plattformer og verktøy for implementering av helsetilsyn og støttetjenester, smarte og tilpassede tjenester for eldre, samt hjelpemidler for mennesker med funksjonshemninger. SEIT har lang erfaring innen anvendelse av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) til e-læring, m-læring, gratis fjernundervisning generelt, samt livslang læring spesielt. Denne kompetansen er både på teknisk nivå og ved å utvikle retningslinjer og kvalifikasjonsrammer for slike aktiviteter. Når det gjelder Erasmus+-relaterte temaer, har SEIT nylig koordinert fire Erasmus +-prosjekter (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA) og koordinerer for tiden ett Erasmus+-prosjekt: WINGS (startet i 2018). I tillegg deltar SEIT i ytterligere 14 prosjekter: EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi-Sporting og Job-Jo. SEIT har også deltatt i 13 Leonardo da Vinci-prosjekter, 3 EUMEDIS-prosjekter, 2 FP (rammeprogrammer), 1 INCO-DC og 3 prosjekter finansiert gjennom nasjonale midler. Det har også deltatt i EMUNI-prosjektet og VUSCC-initiativet, både relatert til politisk beslutning eller kvalifikasjonsakkreditering, samt i Interreg IVC-prosjektet Innofun, som handlet om å utvikle retningslinjer innen entreprenørskap og innovasjon. SEIT deltar for tiden i to AAL-prosjekter: eSticky og GUIDed, og i ett nasjonalt prosjekt: ReaDI-STANCE.

Kontakt

University of Cyprus
Professor George A. Papadopoulos
george@cs.ucy.ac.cy
https://www.ucy.ac.cy/en/
+357 22892693