За нас

ФБО е българска неправителствена организация. Нейната мисия е да улеснява развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на човешките ресурси и допринасят за икономическото развитие и просперитет. За да постигне целите си, Фондацията осъществява разнообразни проекти, фокусирани в областта на ученето през целия живот, консултантските консултации, заетостта и социалната политика, професионалното образование и младежката работа.

Фондацията е признат лидер в областта на кариерното ориентиране в България и е запален популяризатор на професията консултантски консултации. Нейните инициативи помогнаха за повишаване на осведомеността на лицата, вземащи решения, образователни експерти, работодатели, директори и широката общественост относно ползите от насоките през целия живот за всички поколения. ФБО използва капитала и продължава усилията на Проект на пазара на труда на USAID, насочен към засилване на конкурентоспособното развитие на работната сила в България и чужбина

Контакт

Фондация на бизнеса за образованието
GerganaAndreeva
grakovska@fbo.bg
+359878577548
www.fbo.bg