За нас

Институтът за компютърни технологии и медии (CTI) е научноизследователска и технологична организация, фокусираща се върху изследвания и разработки в областта на ИКТ. Специален акцент в работата си CTI поставя върху образованието чрез разработване и внедряване на конвенционални и дигитални медии в образованието и ученето през целия живот; публикуване на печатни и електронни образователни материали; администриране и управление на гръцката училищна мрежа; и подпомагане на организацията и функционирането на електронната инфраструктура на гръцкото Министерство на образованието и вероизповеданията и на всички образователни звена. От създаването си през 1985 г. и през последните десетилетия на бързо технологично развитие, CTI активно допринася за развитието на иновации, който днес се приемат за даденост.

Всички дейности на организацията се осъществяват чрез оперативни производствени звена (дирекции за научни изследвания и информационно общество) и се поддържат от службите на звената за оперативна поддръжка.
В проекта ИССА, CTI участва чрез своята Дирекция по телематика и приложения за регионално развитие. Дирекцията по телематика и приложения за регионално развитие на CTI е създадена с основната цел за подобряване на регионалното развитие чрез ефективно използване на нови ИКТ за регионите, обхванати от института.

Контакт

CTI Diophantus
Професор Michalis Xenos
xenos@ceid.upatras.gr
+30 2610 996944