За нас

FyG консултанти е частна компания, която предоставя висококачествени и иновативни обучения на компании, възрастни и млади хора за създаване на нови бизнеси, пригодност за заетост, умения за грамотност, предприемачество и обучение за меки и твърди умения. FyG действа активно като обучителна компания, насърчаваща развитието на възрастни и ги подпомагат да станат по-пригодни за заетост, които са изправени пред различни образователни затруднения, безработни с икономически или социални затруднения.

FyG има опит в провеждането на широк спектър от обучителни курсове и менторски програми за компании, предприемачи, новостартиращи компании, също така и с лица от групи в неравностойно положение. FyG действа като орган, предоставящ кариерно ориентиране, професионално консултиране и предоставяне на информация за въвеждане на нови работещи и посредничество на пазара на труда за безработни като: ориентация, обучение, оценка и информация. През последните години FyG разработи и реализира редица европейски проекти за международно сътрудничество с програмите Erasmus + и COSME, занимаващи се със създаване и развитие на предприятията, пригодност за заетост, управление, обучение на новостартиращи компании, интернационализация, геймификация и иновации в обучението по предприемачество

Контакт

FyG CONSULTORES
Адрес: C/Guillen de Anglesola 17 bajobisizq., 46022, Valencia, Spain
info@fygconsultores.com
+34 96 330 96 85
www.fygconsultores.com