За нас

В Университета за природни науки и технологи на Норвегия се създават знания и решения за по-добър живот, които могат да променят еждневието на всеки човек.

Университетъt има международен фокус, намира се в Тронхейм и кампуси в Олесунд и Джьовик. Той има основен профил в областта на науката и технологиите, разнообразни програми за професионално обучение и широка академична дейност, която включва също хуманитарни науки, социални науки, икономика, медицина, здравни науки, образователни науки, архитектура, предприемачество, художествени дисциплини и художествени дейности.

NTNU има осем факултета, университетския музей и университетската библиотека, 42 000 студенти и 7400 щатни служители.

NTNU предоставя иновативно образование, което включва обучителни методи, изискващи активното участие на обучаемите и дигитализация.

NTNU е ангажиран в четири стратегически области на научни изследвания в прериода 2014–2023 г.: устойчивост, енергетика, океанология и здравеопазване. Университетът е също така е нагажиран като коррдинатор и/или партньор за 35 големи изследователски центъра.

Около 9% от студентите в NTNU са чуждестранни студенти, като университетът подържа широка международна мрежа. NTNU има офис в Брюксел (заедно с университета в Берген и SINTEF).

Контакт

NTNU – The Norwegian University of Science and Technology
Адрес: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim, Norway
Уебсайт: www.ntnu.edu
Лице за контакт: Torgeir Aadland
Мейл: torgeir.aadland@ntnu.no