Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

torgeir.aadland@ntnu.no