Σχετικά

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα ISSA μέσω του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT), αναπόσπαστο τμήμα του Τμήματος Πληροφορικής. Το SEIT επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της Πληροφορικής, δηλαδή στην Τεχνολογία Λογισμικού και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου. Στο δεύτερο πεδίο, το Εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δημιουργικών και βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων ΤΠΕ, πλατφόρμες και εργαλεία για την εφαρμογή υπηρεσιών παρακολούθησης και υποστήριξης Υγείας, έξυπνων και εξατομικευμένων υπηρεσιών για ηλικιωμένους και βοηθητικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες. Το SEIT διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην ηλεκτρονική μάθηση, τη μάθηση και την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση γενικά, καθώς και τη διά βίου μάθηση ειδικότερα. Αυτή η τεχνογνωσία είναι τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών και πλαισίων προσόντων για τέτοιες δραστηριότητες. Όσον αφορά μόνο τα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Erasmus +, το SEIT έχει συντονίσει πρόσφατα τέσσερα έργα Erasmus + (VeLoCiTy, World of Physics, DiFens, IDEA) και συντονίζει επί του παρόντος ένα έργο Erasmus +: WINGS (ξεκίνησε το 2018) EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, PRIMAE, QHELP, Digi-Sporting και Job-Jo. Η SEIT έχει επίσης συμμετάσχει σε 13 έργα Leonardo da Vinci, 3 έργα EUMEDIS, 2 προγράμματα πλαισίου, 1 INCO-DC και 3 έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Έχει επίσης συμμετάσχει στο πρόγραμμα EMUNI και στην πρωτοβουλία VUSCC, που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής ή με τη μεταρρύθμιση και πιστοποίηση προσόντων, καθώς και με το πρόγραμμα Interreg IVC Innofun, σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το SEIT συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο έργα AAL: eSticky και GUIDed και σε ένα εθνικό έργο: ReaDI-STANCE.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος
george@cs.ucy.ac.cy
https://www.ucy.ac.cy/en/
+357 22892693