Σχετικά

Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση (BFE) είναι Βουλγαρική NGO. Αποστολή της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων πόρων και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Για την επίτευξη των στόχων του, το Ίδρυμα υλοποιεί ποικίλα προγράμματα που εστιάζονται στους τομείς της δια βίου μάθησης, της παροχής συμβουλών προσανατολισμού, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εργασίας για τη νεολαία.

Το Ίδρυμα είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στη Βουλγαρία και είναι ένθερμος υποστηρικτής του επαγγέλματος συμβουλευτικής στον τομέα του προσανατολισμού. Οι πρωτοβουλίες του βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, των εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης, των εργοδοτών, των διευθυντών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα οφέλη της δια βίου καθοδήγησης για όλες τις γενιές. To BFE αξιοποιεί την ικανότητα και συνεχίζει τις προσπάθειες του επιτυχημένου έργου της USAID για την Αγορά Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.

Επικοινωνία

Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση
Gergana Andreeva
grakovska@fbo.bg
+359878577548
www.fbo.bg