Σχετικά

Στο NTNU, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, δημιουργούμε γνώσεις για έναν καλύτερο κόσμο και λύσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή ζωή.

Το NTNU είναι ένα πανεπιστήμιο με διεθνή επικέντρωση, με έδρα το Trondheim και πανεπιστημιουπόλεις στο Ålesund και το Gjøvik. Η NTNU έχει ένα κύριο προφίλ στην επιστήμη και την τεχνολογία, μια ποικιλία προγραμμάτων επαγγελματικής μελέτης και ένα μεγάλο ακαδημαϊκό εύρος που περιλαμβάνει επίσης τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία, την ιατρική, τις επιστήμες της υγείας, την εκπαιδευτική επιστήμη, την αρχιτεκτονική, την επιχειρηματικότητα, κλάδους τέχνης και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Το NTNU έχει οκτώ σχολές, το Πανεπιστημιακό Μουσείο και την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, 42 000 μαθητές και 7400 εργαζόμενους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης.

Το NTNU δεσμεύεται στην καινοτόμο εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην αυξημένη χρήση μεθόδων μάθησης με ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών και ψηφιοποίηση.

Η NTNU έχει τέσσερις στρατηγικούς τομείς έρευνας το 2014-2023: την βιωσιμότητα, την ενέργεια, τους ωκεανούς και την υγεία. Το πανεπιστήμιο είναι επίσης ο οικοδεσπότης ή εταίρος για 35 μεγάλα ερευνητικά κέντρα.

Περίπου 9 τοις εκατό των φοιτητών του NTNU είναι διεθνείς και έχουμε ένα ευρύ διεθνές δίκτυο. Η NTNU έχει γραφείο στις Βρυξέλλες (μαζί με το Πανεπιστήμιο του Bergen και το SINTEF).

Επικοινωνία

NTNU – Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim, Norway
Ιστοσελίδα: www.ntnu.edu
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Torgeir Aadland
Ηλ. διεύθυνση: torgeir.aadland@ntnu.no