Velkommen!

ISSA-prosjektet (Internasjonalisering for sosiale og innovative oppstartbedrifter og entreprenører) er designet for å identifisere sentrale og innovative læremetoder som legger til rette for suksess i internasjonale aktiviteter for sosiale oppstartbedrifter og entreprenører.

ISSA-prosjektet vil arbeide for å oppnå følgende målsetninger:

  1. Å promotere bruken av digital opplæring som en metode for å fremme internasjonalisering av Europeiske sosiale entreprenører og oppstartbedrifter, ved at selvstudier skal forberede de sosiale foretakenes internasjonalisering.
  2. Å promotere og forsterke bruken av innovative, digitale verktøy, som virtuelle verdener, gjennom å motivere sosiale entreprenører til å ta disse i bruk.
  3. Å utvikle et Europeisk utdannings- og opplæringsområde med strategisk bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologier, hvor selvlæringsmoduler og kompendier blir tilgjengelig for en større mottakergruppe.
  4. Å øke internasjonaliseringen blant sosiale entreprenører for at disse kan få større innvirkning.
  5. Å anerkjenne avstand ved å bruke nettundervisning og skape en plattform for entreprenøriell læring.