e-læringsplattformen er basert på MOODLE, som er en læringsplattform designet for å tilby undervisere, administratorer og elever et robust, sikkert og integrert system for å lage personlige læringsmiljøer.

I e-læringsplattformen kan man utforske de fire kompetansene for sosiale entreprenører som individuelle MOODLE-kurs i ISSA-prosjektet. De fire kompetansene er:

   1. Oppdage muligheter
   2. Mobilisere ressurser
   3. Evne til å identifisere sosiale problemer
   4. Kulturell bevissthet

Hver kompetanse har sin egen informasjon og læringsmateriell tilknyttet seg. Gjennom MOODLE har eleven også mulighet til å koble seg opp til den 3D Virtual World hvor de kan spille de relaterte scenariene. Etter å ha gjennomgått alt læringsmateriell og spilt seg gjennom scenariene, kan eleven ta selvevalueringstesten for den aktuelle kompetansen. I tillegg til norsk er plattformen tilgjengelig på alle språkene til prosjektpartnerne: engelsk, gresk, bulgarsk og spansk.

For å få tilgang trenger du kun å utføre ett steg:

   • Opprett en bruker på e-læringsplattformen

Les manualen for å gjøre dette.

Aktivitet du må gjennom i dette kurset:

   1. Les informasjonen om kurset
   2. Gå gjennom læringsmålene
   3. Les om de ulike kompetansenes bestanddeler
   4. Gå gjennom det ekstra læringsmaterialet (det er valgfritt, men anbefalt)
   5. Følg lenken og instruksjonene for å entre den virtuelle 3D-verden for å gå gjennom scenarioene. Når du har fullført disse vil du få en kode
   6. Ta med deg koden fra scenarioene når du kommer tilbake til Moodelen. Put koden i boksen som dukker opp. Når dette er gjort vil du få tilgang til selv-testen
   7. Svar på spørsmålene i spørreskjemaet. Hvis suksessgraden er 80% og oppover, har du fullført kurset.
   8. Hvis spørreskjemaets suksessrate er lavere enn 80%, kan du prøve igjen.
   9. Du må fullføre alle modulene for å fullføre kurset.

Klikk her for å koble deg til ISSA e-læringsplattform.