Добре дошли!

Проект ИССА (Интернациолизация за социални и иновативни новостартиращи фирми и предприемачи)е създаден да индентифицира ключови и иновативни обучителни методи, които стимулират международните дейности на предприемачите.

Проектът има за цел да осъществи следните дейности:

  1. Да се насърчава използването на дигитално обучение като начин за насърчаване на интернационализацията на Европейските социални предприемачи и новостартиращи предприятия чрез самообучение, целящо формиране на социални предприятия, работещи на международно ниво.
  2. Да се насърчава и засили използването на иновативни, дигитални инструменти като среда на виртуални iигрови казуси, като мотивират социалните предприемачи да се възползват от тях.
  3. Да се ​​развие Европейско образователно пространство чрез стратегическо използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), в рамките на модули за самоподготовка, подходящи за широк кръг от потребители.
  4. Да се ​​засили интернационализацията сред социалните предприемачи като възможност за разрастване на техните дейности.
  5. Да се предостави по-широк достъп до онлайн обучителни ресурси, които да посволят по-ефективно бучение по предприемачество.