Тук ще практикувате наученото от Мудъл! ИССА платформата улеснява да изучавате модулите и / или да тествате получените знания чрез тест за самооценка.

Тук може да се включите в симулациите и експерименталните учебни дейности.

Очаквайте повече информация!!!!!!