Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται στο MOODLE, το οποίο είναι μια πλατφόρμα μάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους μαθητές ένα ενιαίο στιβαρό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων.

Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί κανείς να δει τις τέσσερις ικανότητες για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες ως μεμονωμένα μαθήματα MOODLE του έργου ISSA. Οι τέσσερις ικανότητες είναι:

   1. Εντοπισμός Ευκαιριών
   2. Κινητοποίηση Πόρων
   3. Ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών προβλημάτων
   4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Κάθε ικανότητα έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Μέσω του MOODLE ο μαθητής μπορεί επίσης να συνδεθεί με τον 3D εικονικό κόσμο όπου μπορεί να παίξει τα σχετικά σενάρια. Αφού καλύψει το εκπαιδευτικό υλικό και παίζοντας το σενάριο κάθε ικανότητας, ο μαθητής μπορεί να λάβει το κουίζ αυτοαξιολόγησης για τη συγκεκριμένη ικανότητα. Εκτός από τα Αγγλικά, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών του έργου: Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά και Νορβηγικά.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να κάνετε το πιο κάτω βήμα:

   • Δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Για να το κάνετε αυτό διαβάστε το εγχειρίδιο.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος:

   1. Διαβάστε τις γενικές πληροφορίες για το μάθημα
   2. Διαβάστε τα μαθησιακά αποτελέσματα
   3. Διαβάστε τα θέματα της ικανότητας
   4. Διαβάστε το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (είναι προαιρετικό, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα)
   5. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και τις οδηγίες για σύνδεση με το 3DVW για να παίξετε το σχετικό σενάριο. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι θα λάβετε έναν κωδικό
   6. Πάρτε τον κωδικό από το σενάριο και επιστρέψτε στο MOODLE. Βάλτε τον κωδικό στο πλαίσιο που θα δείτε. Μόνο τότε θα έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
   7. Απαντήστε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Εάν το ποσοστό επιτυχίας είναι 80% και άνω έχετε ολοκληρώσει το μάθημα.
   8. Εάν το ποσοστό επιτυχίας του ερωτηματολογίου είναι χαμηλότερο από 80%, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά.
   9. Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες για να ολοκληρώσετε το μάθημα.

Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ISSA.