Εδώ θα ασκήσετε αυτό που έχετε μάθει από το Moodle! Το μαθησιακό περιβάλλον του ISSA Virtual World θα σας διευκολύνει να μελετήσετε τις ενότητες και / ή να δοκιμάσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε μέσω αυτοαξιολόγησης.

Εδώ θα εφαρμόσετε τα σχετικά σενάρια κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στις προσομοιώσεις ή / και στις δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες !!!!!!