Her vil du kunne praktisere det du har lært i Moodlen. Læringsmiljøet i ISSAs Virtuelle Verden will bista deg i opplæringen i de ulike modulene og/eller teste kunnskapen du har opparbeidet deg ved hjelp av selvtestene.

Her vil du gjennomgå relevante scenarioer ved å ta del i simuleringene og/eller de erfaringsbaserte læringsaktivitetene.

Hold deg oppdatert for flere detaljer!!!!!!