Платформата за електронно обучение по проект ИССА е базирана на MOODLE и е предназначена за преподаватели, администратори и учащи се като осигурява стабилна, сигурна и интегрирана система за създаване на персонализирана учебна среда.

В платформата за електронно обучение може да се видят четирите компетенции за социални предприемачи като индивидуални курсове  по проекта ISSA. Четирите компетенции са:

   1. Откриване на възможности
   2. Мобилизиране на ресурси
   3. Възможност за идентифициране на социални проблеми
   4. Културна осведоменост

За всяка компетентност има учено съдържание и помощни учебни материали. Чрез Moodle обучаемият също е в състояние да се свърже с 3D Виртуалния свят, където на практика да тества чрез игри-мисии наученото. След като покрие учебните материали и премине през мисията на всяка компетентност, обучаемият може да направи теста за самооценка за тази специфична компетентност. Платформата ще бъде достъпна освен на английски и на всички езици на партньорите по проекта: гръцки, български, испански и норвежки.

За да получите достъп до електронното обучение, трябва да изпълните една стъпка:

   • Да си създадете акаунт в платформата за електронно обучение.

За да го направите това, моля прочетете ръководството.

Стъпки, които трябва да следвате по време на курса:

   1. Прочетете общата информация за курса
   2. Прочетете резултатите от обучението
   3. Прочетете за темите за компетенцията
   4. Прочетете допълнителния учебен материал (не е задължителен, но силно се препоръчва)
   5. Следвайте връзката и инструкциите за свързване с 3DVW, за да играете свързания сценарий. Когато завършите играта, ще получите код
   6. Вземете кода от сценария и се върнете в moodle. Поставете кода в полето, което ще видите. Само тогава ще имате достъп до въпросника за самооценка
   7. Отговорете на въпросите от въпросника. Ако успеваемостта е 80% и нагоре, сте завършили курса.
   8. Ако успеваемостта на въпросника е по-ниска от 80%, можете да опитате отново.
   9. Трябва да попълните всички модули, за да завършите курса.

Кликнете тук, за да се свържете с платформата за електронно обучение на ISSA.