Målsetning

ISSA-prosjektet, “Internasjonalisering for sosiale og innovative oppstartbedrifter og entreprenører”, er designet for å identifisere sentrale og innovative læremetoder som legger til rette for suksess i internasjonale aktiviteter for sosiale oppstartbedrifter og entreprenører. Prosjektet er basert på tidligere prosjekter (SUC, oppstartmiljøer; SUI, internasjonalisering av oppstartbedrifter), men går et steg videre i å promotere internasjonalisering og utvikling av sosiale oppstartbedrifter og entreprenører.

 

Leveranse 1

ISSA-kompetanser, læringsmoduler og -scenarioer – Sosiale entreprenører og oppstartbedrifter som går internasjonalt

Målet er å lage en selvtreningspakke som utdanner sosiale entreprenører til internasjonalisering av sosiale virksomheter. Selvtreningspakken vil være basert på kompetanser valgt i forhold til ENTRE-COMP (The Entrepreneurship Competence Framework, et rammeverk for felles forståelse av entreprenørskapskompetanser) og internasjonaliseringsaktiviteter for å sikre at den passer til sosiale virksomheter i deres vei til internasjonalisering. Selvtreningspakken vil også omfatte tester for egenvurdering for å ytterligere forbedre læringsopplevelsen.

 

Leveranser:

Spørreskjema for feltundersøkelse [Klikk her]

Rapport for feltundersøkelse [Klikk her]

Sluttrapport & Definerte kompetanser [Klikk her]

Maler for selvlæringsmoduler [Klikk her]

Maler for læringsscenarioer [Klikk her]

Moduler og selvtester [Klikk her]

Leveranse 2

ISSA e-læringsplattform

Målet er å implementere ISSAs e-læringsplattform. Den vil bestå av en Moodle LMS som skal brukes til å være vertskap for læringsinnholdet (læringsmateriell, de relaterte scenariene og selvvurderingsprøvene). ISSAs e-læringsplattform vil også være et rom der oppstartbedrifter og gründere kan møtes, kommunisere og dele sine erfaringer og kompetanser om internasjonaliseringsspørsmål, ekspansjonsplaner, bærekraftig og sosialt entreprenørskap, og dermed bidra til dannelsen av et fellesskap.

 

Leveranser:

Maler for læringsmateriell [Klikk her]

ISSA e-læringsplattform (lenke til siden)

Brukermanual

Leveranse 3

ISSA virtuelt læringsmiljø

Her er målet å produsere det konseptuelle designet og systemarkitekturen til ISSAs Virtuelle Verden (VW), hvor det produserte læringsinnholdet (læringsmateriell, de relaterte scenariene og selvvurderingsprøvene) fra IO2 blir “overført” til VW gjennom Sloodle (et gratis og åpent kildekode-prosjekt som integrerer virtuelle flerbrukermiljøer utviklet i OpenSim med Moodles læringsstyringssystem).

 

 

Leveranser:

Teknisk rapport [Klikk her]

Virtuell verden-plattform (lenke til siden)

Manual (versjon 1)

Manual (versjon 2)

Demonstrasjonsvideo

Leveranse 4

Pilottest for internasjonaliseringsaktiviteter for sosiale entreprenører og oppstartbedrifter

Her er målet å gjennomføre piloter som skal sikre at det utviklede kompetanserammeverket, egentreningspakken, scenaroiene, e-læringsplattformen og VW-miljøet er av god kvalitet, er sammenhengende produkter som tilfredsstiller sine mål, er relevante for brukernes behov og gir et godt potensial for internasjonalisering.

 

 

Leveranser:

Piloteringsmetodikk

Pilotrapport