Цели

Проект ИССА (Интернациолизация за социални и иновативни новостартиращи фирми и предприемачи)е създаден да индентифицира ключови и иновативни обучителни методи, които стимулират международните дейности на предприемачите.

 

 

Продукт 1

ИССА Компетентностна рамка § Обучителна програма § Сценарии – за социални предприемачи и новостартиращи компании стартиращи междуародни дейности

Целта е да се създаде пакет за самообучение, който да подготвя социалните предприемачи към интернационализация на социалните предприятия. Пакетът за самообучение ще се основава на компетенции, избрани във връзка с ENTRE-COMP (рамка за компетентности за предприемачество) и интернационализация, за да се гарантира нейното ефективно приспособяване към социалните предприятия по пътя им към интернационализация. Пакетът за самоподготовка ще включва и тестове за самооценка за по-нататъшно подобряване на учебния процес.

 

Резултати:

Въпросници за проучване на текущото състояние [Тук]

Доклад [Тук]

Финален доклад & Дефиниране на компетентности [Тук]

Образец за самообучителни модули [Тук]

Образец за сценарии [Тук]

Модули за самообучение [Тук]

Продукт 2

ISSA онлайн платформа

Целта е ИССА платформата за самообучение, базирана на Мудъл и съдържаща учебното съдържание (учебен материал, свързаните сценарии и тестовете за самооценка), е да бъде пространство, където новостартиращите компании и предприемачите могат да се срещат, общуват и споделят своя опит и опит по въпросите на интернационализацията, плановете за разширяване, устойчивото и социалното предприемачество, като по този начин допринася и за формирането на предприемачески общности.

 

Резултати:

Учебно съдържание [Тук]

ISSA платформа (линк към страница)

Ръководство за потребители

Продукт 3

ISSA виртуална среда

Тази цел е да се изработи концептуален дизайн и системна архитектура на Виртуална платформата 3D Virtual World, в която произведеното учебно съдържание (учебен материал, свързаните сценарии и тестовете за самооценка) да бъде прехвърлено във VW чрез Sloodle (безплатен софтуер с отворен код, който интегрира многопотребителски виртуални среди, разработени в OpenSim, с Мудъл система за управление на обучението).

 

Продукти:

Технически доклад [Тук]

Виртуална платформа (линк към страница)

Ръководство за потребители 

Ръководство за потребители

Демострационно видео

Продукт 4

Пилотиране за интернационализация на бизнеса на предприемачи и новостартиращи компании

Целта е да се проведе пилотиране на продуктите, което ще гарантира, че разработената рамка за компетентност, пакетът за самообучение, сценариите, платформата за самообучение и виртуалната платформа са с добро качество, което адекватно отговаря на нуждите на потребителите и повишава потенциала имат интернационализация на бизнесите им.

 

 

Резултати:

Методология за пилотиране

Доклад за пилотиране